دکتر کتایون خاتمی (عضو هیات مدیره)

بدون دیدگاه

نام و نام خانوادگي : کتایون خاتمی

نامزد براي: عضويت هيأت مديره      /  بازرس€

آخرين مدرک تحصيلي: فوق تخصص گوارش کودکان

 محل فعاليت در حال حاضر: بیمارستان کودکان مفید

نقاط ضعف موجود در انجمن: نداشتن امکانات مالی مناسب جهت تامین مخارج

نقاط قوت موجود در انجمن:

  • ارتباط با همکاران متخصص کودکان و پیگیری مطالبات آنها
  • همکاری با شعبات انجمن در شهرهای دیگر
  • همکاری با انجمن های علمی دیگر
  • برگزاری نشست های مشترک علمی با انجمن های متخصصین اطفال خارج از کشور

تهديدات پيش رو در فعاليت انجمن: مشکلات اقتصادی

فهرست برنامه هاي پيشنهادي:

  • ارتقای جایگاه علمی انجمن پزشکان کودکان ایران

2 – افزایش مشارکت همکاران متخصص کودکان با انجمن پزشکان کودکان ایران در جهت رسیدن به اهداف مندرج در اساسنامه انجمن

3- توسعه ی روابط علمی با انجمن های علمی متخصصین کودکان خارج از کشور

راهکار های تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف:

  • افزایش راههای ارتباطی با همکاران متخصص کودکان در جهت کمک به رفع مشکلات حرفه ای آنها
  • ارتقای سطح علمی مجله ی انگلیسی زبان انجمن

3- افزایش همکاری بین المللی با انجمن های متخصصین کودکان سایر کشورها از طریق برگزاری همایش ها و پروژه های تحقیقاتی مشترک

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.