• همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

    و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
    تاریخ برگزاری: 4 لغایت 7 اردیبهشت 1397

  • آخرین مهلت ارسال مقالات

    برای همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران می باشد
    15 بهمن ماه 1396 می باشد