راهنمای نگارش مقالات1- ارائه ی مقاله :
1-1-ارائه دهنده ی مقاله مي‌پذيرد که در صورت پذیرش خلاصه مقاله در هر یک از اشکال سخنرانی یا پوستر، در جلسه و در زمان تعیین شده توسط کمیته ی علمی، جهت ارائه ی سخنرانی یا پوسترخود حضور داشته باشد.
توجه: لازم نیست که نویسنده ی ارائه کننده ی مقاله(نویسنده مسؤول) نویسنده ی اول باشد.

2-1- اگر خلاصه مقاله برای ارائه ی شفاهی انتخاب شود از نویسنده ی ارسال کننده درخواست می گردد تا آن را در زمان مشخص ارائه دهد. در صورتی که خلاصه ی مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شود، از نویسنده ی ارسال کننده درخواست خواهد شد که در زمان مناسب برای بحث و پاسخگویی به سؤالات شرکت کنندگان در محل مورد نظر در دسترس باشد.

3-1- هر کدام از شرکت کنندگان در کنگره فقط می توانند یک سخنرانی شفاهی داشته باشند، این محدودیت در مورد شرکت کنندگانی که به عنوان سخنران در نشست های جانبی دعوت شده اند و یا کسانی که نویسنده‌ی همکار در سخنرانی های دیگر می باشند اعمال نمی گردد. شرکت کنندگانی که بیش از یک مقاله آنها به صورت موقت پذیرفته شده است باید در زمان اعلام شده به دبیر خانه ی کنگره اعلام نمایند که مایل به ارائه ی کدامیک از چکیده ی مقالات ارسالی خود هستند.

4-1- اگر ارسال کننده ی مقاله قادر به ارائه ی مقاله نباشد، نویسنده ی همکار می تواند به جای او به عنوان ارائه کننده، در کنگره شرکت کند. نویسنده باید تغییرفرد ارائه کننده را تا 15روز مانده به زمان برگزاري به دبیرخانه ی کنگره اطلاع دهد.

2- تأیید خلاصه مقالات و پیوست های آن:

1-2-  محدودیت کلمه برای خلاصه مقاله 350 کلمه است و رعایت جزئیات زیر الزامی می باشد.

الف) ذکر عنوان دقیق مقاله به فارسي و انگليسي
ب) نام و نام خانوادگی و درجه علمی نویسنده (ها)
ج) وابستگی(های) سازمانی نویسنده (ها)
د) آدرس ایمیل نویسنده ی ارائه کننده

 3- انصراف از ارائه:

1-3- ارائه کنندگان مقاله در کنگره در صورت کناره گیری از ارائه ی مقاله باید انصراف خود را حداکثر تا 15روز به صورت کتبی به دبیرخانه کنگره اطلاع دهند.
2-3- فقط نویسنده ی ارسال کننده ی مقاله(نویسنده ی مسؤول) می تواند از ارائه ی مقاله انصراف دهد.

4- اصل بودن مقالات ارسالی:

مقالات ارسال شده باید جدید بوده و قبلا ًمنتشر نشده و یا در جایی ارائه نشده باشد.

5- انتشار خلاصه مقاله:

1-5- خلاصه ی مقالات پذیرفته شده پس از اصلاح نهایی توسط نویسنده که حداکثر یک هفته بعد از اعلام پذیرفته شدن مقالات صورت خواهد گرفت؛ همانطور که ارائه شده چاپ خواهد شد. در مواردی که مقالات حاوی اشتباهات تایپی و یا دستوری زیادی هستند، دبیرخانه ی کنگره مجاز خواهد بود که متن را اصلاح نماید. دبیرخانه ی کنگره تلاش خواهد کرد در این موارد معنی متن را تغییر ندهد و قبل از انتشار با نویسنده ارسال کننده مقاله تماس حاصل نماید.
2-5-  پس از اعلام پذيرش خلاصه مقاله لازم است كه ارائه كننده مقاله در كنگره ثبت نام كند و خلاصه های پذیرفته شده فقط در صورتی منتشر خواهد شد که ثبت نام از طریق سایت کنگره انجام پذیرفته باشد.