ارتباط با ما


آدرس محل برگزاری: تهران - انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - بیمارستان مرکز طبی کودکان

آدرس دبیرخانه: خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر شماره 20 طبقه 3
تلفن : 66492157
نمابر: 66465828
ایمیل: info@irpediatrics.com