اعضاي هيات علمي همايش (به ترتيب حروف الفبا)


53. آقای دکتر محمد تقی صراف

1. آقای دکتر علی ابطحی                                             

54. آقای دکتر افشین صفایی اصل

2. آقای دکتر حسن ابوالقاسمی                                   

55. آقای دکتر کیهان صیادپور

3. آقای دکتر حسن اتوکش                               

56. آقای دکتر احمد طباطبایی

4. آقای دکتر محمد علی احسانی                                 

57. آقای دکتر پرویز طباطبایی

5. آقای دکتر محمدتقی ارزانیان                                     

58. خانم دکتر الهام طلاچیان

6. خانم دکتر شهناز آرمین                                       

59. خانم دکتر صبا عرشی

7. آقای دکتر محمد رضا اسماعیلی                                      

60. خانم دکتر ناهید عزالدین زنجانی

8. آقای دکتر محمود رضا اشرفی                                        

61. خانم دکتر یحیی عقیقی

9. آقای دکتر ابوالفضل افجه ای                                         

62. خانم دکتر ثمین علوی

10. آقای دکتر اصغر آقامحمدی                                     

63. آقای دکتر محمد غفرانی

11. آقای دکتر عبدالوهاب البرزی                                          

64. آقای دکتر حسین فخرایی

12. آقای دکتر محمد هادی امیریان                                  

65. خانم دکتر فاطمه فرهمند                                         

13. آقای دکتر فرید ایمان زاده                                        

66. خانم دکتر فریبا فرنقی                                         

14. آقای دکتر غلامرضا باهر                                        

67. آقای دکتر خلیل فریوند                                           

15. آقای دکتر اسفندیار بداغی                            

68. آقای محمد رضا فضل الهی                                     

16. آقای دکتر رضا شروین بدو                                          

69. آقای دکتر غلامرضا فلاحی                                   

17. آقای دکتر محمد رضا بلورساز                                       

70. خانم دکتر مینو فلاحی

18. خانم دکتر شهین بهجتی                                     

71. آقای دکتر عیرضا فهیم زاد                                     

19. آقای دکتر محمد حسین بهزاد مقدم                                       

72 . آقای دکتر جواد فیض                                           

20. آقای دکتر منصور بهرامی                                      

73. آقای دکتر محمد قرگزلو                                   

21. آقای دکتر عباس تقوی                                         

74. آقای دکتر حسین قریب                                      

22. آقای دکتر بهروز جلیلی

75. آقای دکتر فخر الدین قوامی                                     

23. خانم دکتر مریم حسن زاد

76. آقای دکتر محمد کاظمیان                                       

24. آقای دکتر محمود حقیقت

77. خانم دکتر پروانه کریم زاده

25. آقای دکتر امیر علی حمیدیه

78. آقای دکتر حسین کریمی                               

26. آقای دکتر غلامرضا خاتمی

79. آقای دکتر عبدالله کریمی

27. خانم دکتر کتایون خاتمی

80. خانم دکتر لیلی کوچک زاده

28. خانم دکتر نسترن خسروی

81. آقای دکتر اکبر کوشانفر

29. آقای دکتر احمد خالق نژاد

82. آقای دکتر مرتضی لسانی                                           

30. خانم دکتر سهیلا خلیل زاده

83. آقای دکتر سعید مجتهد زاده

31. آقای دکتر عبدالعلی خوارزمی

84. خانم دکتر پریسا محققی                                    

32. آقای دکتر صلاح الدین دلشاد

85. آقای دکتر محمود محمدی                                    

33. آقای دکتر حجت درخشان فر

86. آقای دکتر عباس مدنی                                    

34. خانم دکتر میترا رادفر

87. آقای دکتر علیرضا مرندی                                    

35. آقای دکتر علی ربانی

88. خانم دکتر فرزانه معتمد                                    

36. خانم دکتر مریم رزاقی آذر

89. خانم دکتر زیبا مسیبی                                    

37. آقای دکتر نیما رضایی

90. آقای دکتر حسین معصومی اصل                                    

38. خانم دکتر ماندانا رفیعی

91. آقای دکتر مصطفی معین                                    

39. آقای دکتر علی اکبر رهبری منش

92. آقای دکتر رضا معین فر                                    

40. خانم دکتر شهرزاد ریاضی

93. خانم دکتر الهه ملکان راد                                    

41. آقای دکتر محمد علی رئیسی

94. آقای دکتر بهرام ملکوتی                                    

42. آقای دکتر غلامرضا زمانی

95. آقای دکتر منصور ملائیان                                    

43. آقای دکتر علی اکبر زینالو

96. آقای دکتر نادر ممتاز منش                                    

44. خانم دکتر آریا ستوده

97. آقای دکتر مسعود موحدی                                    

45. آقای دکتر محمد حسین سلطان زاده

98. آقای دکتر عباس مومن زاده                                    

46. آقای دکتر هادی سماعی

99. خانم دکتر مهری نجفی                                    

47. آقای دکتر علی اکبر سیاری

100. خانم دکتر شهربانو نخعی                                    

48. آقای دکتر مصطفی شریفیان

101. آقای دکتر ضیاالدین نوروزی                                    

49. آقای دکتر حامد شفق

102. آقای دکتر ذبیح الله نیکوبخت                                    

50. آقای دکتر مهدی شوشتریان

103. آقای دکتر محمد علی نیفروشان                                    

51. آقای دکتر رضا شیاری

104. آقای دکتر مجتبی وحید گلپایگانی                                    

52. آقای دکتر اسماعیل صادقی

105. آقای دکتر علی اکبر ولایتی