اعضاي هيات علمي همايش


1. آقای دکتر علی ابطحی

2. آقای دکتر حسن ابوالقاسمی

3. آقای دکتر حسن اتوکش

4. آقای دکتر محمد علی احسانی

5. آقای دکتر محمد تقی ارزانیان

6. خانم دکتر شهناز آرمین

7. آقایدکتر محمدرضا      اسماعیلی                                  

8. آقایدکتر محمودرضااشرفی                                     

9. آقای دکترابوالفضل افجه                                      

10.آقای دکتر اصغر آقامحمدی

11.آقای دکترعبدالوهابالبرزی                                    

12.آقای دکتر محمد هادی امیریان

13.آقای دکتر فرید ایمان زاده

14.آقای دکتر غلامرضا باهر

15.آقای دکتر اسفندیار بداغی

16.آقای دکتر رضا شروین بدو

17.آقای دکتر محمدرضا بلورساز

18.خانم دکتر شهین بهجتی

19.آقای دکتر محمد حسین بهزاد مقدم

20.آقای دکتر منصور بهرامی

21.آقای دکتر عباس تقوی

22.آقای دکتر بهروز جلیلی

23.خانم دکتر مریم حسن زاد

24.آقای دکتر محمود حقیقت

25.آقای دکتر امیرعلی حمیدیه

26.آقای دکتر غلامرضا خاتمی

27.خانم دکتر کتایون خاتمی

28.خانم دکتر نسترن خسروی

29.آقای دکتر احمد خالق نژاد

30.خانم دکتر سهیلا خلیل زاده

31.آقای دکتر عبدالعلی خوارزمی

32.آقای دکتر صلاح الدین دلشاد

33.آقای دکتر حجت درخشان فر

34.خانم دکتر میترا رادفر

 

35.آقای دکتر علی ربانی

36.خانم دکتر مریم رزاقی آذر

37.آقای دکتر نیما رضایی

38.خانم دکتر ماندانا رفیعی

39.آقای دکتر علی اکبر رهبری منش

40.خانم دکتر شهرزاد ریاضی

41.آقای دکتر محمدعلی رئیسی

42.آقای دکتر غلامرضا زمانی

43.آقای دکتر علی اکبر زینالو

44.خانم دکتر آریا ستوده

45.آقای دکتر محمدحسین سلطان زاده

46.آقای دکتر هادی سماعی

47.آقای دکتر علی اکبر سیاری

48.آقای دکتر مصطفی شریفیان

49.آقای دکتر حامد شفق

50.آقای دکتر مهدی شوشتریان

51.آقای دکتر رضا شیاری

52.آقای دکتر اسماعیل صادقی

53.آقای دکتر محمدتقی صراف

54.آقای دکتر افشین صفایی اصل

55.آقای دکتر کیهان صیادپور

56.آقای دکتر احمد طباطبایی

57.آقای دکتر پرویز طباطبایی

58.خانم دکتر الهام طلاچیان

59.خانم دکتر صبا عرشی

60.خانم دکتر ناهید عزالدین زنجانی

61.آقای دکتر یحیی عقیقی

62.خانم دکتر ثمین علوی

63.آقای دکتر محمد غفرانی

64.آقای دکتر حسین فخرایی

65.خانم دکتر فاطمه فرهمند

66.خانم دکتر فریبا فرنقی

67.آقای دکتر خلیل فریور

68.آقای دکتر محمدرضا فضل الهی

 

69.آقای دکتر غلامحسین فلاحی

 

70.خانم دکتر مینو فلاحی

71.آقای دکتر علیرضا فهیم زاد

72.آقای دکتر جواد فیض

73.آقای دکتر محمد قرگزلو

74.آقای دکتر حسین قریب

75.آقای دکتر فخرالدین قوامی

76.آقای دکتر محمد کاظمیان

77.خانم دکتر پروانه کریم زاده

78.آقای دکتر حسین کریمی

79.آقای دکتر عبدالله کریمی

80.خانم دکتر لیلی کوچک زاده

81.آقای دکتر اکبر کوشانفر

82.آقای دکتر مرتضی لسانی

83.آقای دکتر سعید مجتهدزاده

84.خانم دکتر پریسا محققی

85.آقای دکتر محمود محمدی

86.آقای دکتر عباس مدنی

87.آقای دکتر علیرضا مرندی         

88.خانم دکتر فرزانه معتمد            

89.خانم دکتر زیبا مسیبی

90.آقای دکتر حسین معصومی اصل

91.آقای دکتر مصطفی معین

92.آقای دکتر رضا معین فر

93.خانم دکتر الهه ملکان راد

94.آقای دکتر بهرام ملکوتی

95.آقای دکتر منصور ملائیان

96.آقای دکتر نادر ممتازمنش

97.آقای دکتر مسعود موحدی

98.آقای دکتر عباس مومن زاده

99. خانم دکتر مهری نجفی

100.خانم دکتر شهربانو نخعی

101.خانم دکتر نکیسا هومن

102.آقای دکتر ضیاء الدین نوروزی

103.آقای دکتر ذبیح الله نیکوبخت

104.آقای دکتر محمدعلی نیلفروشان

105.آقای دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

106. آقای دکتر علی اکبر ولایتی