پیشکسوتان سال 96

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها ...

پیشکسوتان سال 95

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها ...

پیشکسوتان سال 94

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها ...

پیشکسوتان سال 93

بدون دیدگاه
در همایش سال 93 برنامه قدر دانی از پیشکسوتان مطابق هر سال انجام شد که از جناب آقایان دکترها عباس ...

پیشکسوتان سال 92

بدون دیدگاه
در همایش سال 92 از زحمات پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت : سرکار ...

پیشکسوتان سال 91

بدون دیدگاه
در همایش سال 91 از پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت : مرحوم سرکار ...

پیشکسوتان سال 90

بدون دیدگاه
در همایش سال 90 از پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت :دکترمحمد تقی صراف ...

سال 1391

بدون دیدگاه
سال 1391 کنگره و انتخابات در کتابخانه ملی تهران برگزار شد:آقای دکتر غلامرضا خاتمی، آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز، آقای ...

سال 1388

بدون دیدگاه
سال 1388کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر غلامرضا خاتمی، آقاي دكتر سيد محمدرضا بلورساز ...

سال 1384

بدون دیدگاه
سال 1384 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي، خانم دكتر مريم ...