:: دستیابی حذف سرخک و سرخجه

دستیابی حذف سرخک و سرخجه دستیابی حذف سرخک و سرخجه

[ادامه مطلب]

:: بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

[ادامه مطلب]

:: نخستین جشنواره روایت های زندگی جامعه پزشکی

نخستین جشنواره روایت های زندگی جامعه پزشکی نخستین جشنواره روایت های زندگی جامعه پزشکی

[ادامه مطلب]

:: استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان

استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان

[ادامه مطلب]

:: فراخوان پذیرش مقاله برای فصلنامه ی علمی- پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی کشور

فراخوان پذیرش مقاله برای فصلنامه ی علمی- پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی کشور فراخوان پذیرش مقاله برای فصلنامه ی علمی- پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی کشور

[ادامه مطلب]

:: برنامه ی مدون تابستان 98

برنامه ی مدون تابستان 98 برنامه ی مدون تابستان 98

[ادامه مطلب]

:: اهمیت برنامه های ایمن سازی:

اهمیت برنامه های ایمن سازی: اهمیت برنامه های ایمن سازی:

[ادامه مطلب]

:: اجرای برنامه تزریق واکسن فلج اطفال برای متولدین سال ۹۵ و به بعد

اجرای برنامه تزریق واکسن فلج اطفال برای متولدین سال ۹۵ و به بعد رییس اداره واکسیناسیون وزارت بهداشت از اجرای برنامه تزریق واکسن فلج اطفال برای متولدین سال ۹۵ و به بعد خبر داد و گفت: در حال حاضر در مرحله اول اجرای این برنامه، متولدین سال ۹۵ در ۹ استان ...

[ادامه مطلب]

:: ضرورت ارسال گزارشات

ضرورت ارسال گزارشات ضرورت ارسال گزارشات عوارض دارویی و اشتباهات مرتبط با مصرف فراورده های سلامت

[ادامه مطلب]

:: تفاهم نامه ی بانک ملت در خصوص بسته های تسهیلاتی ویژه ی پزشکان و متخصصین

تفاهم نامه ی بانک ملت در خصوص بسته های تسهیلاتی ویژه ی پزشکان و متخصصین تفاهم نامه ی بانک ملت در خصوص بسته های تسهیلاتی ویژه ی پزشکان و متخصصین

[ادامه مطلب]