:: جلسه بهمن ماه 98

جلسه بهمن ماه 98 بیماری کاوازاکی

[ادامه مطلب]

:: جلسه دی ماه 98

جلسه دی ماه 98 بررسی و درمان فشار خون در کودکان

[ادامه مطلب]

:: جلسه آذر ماه 98

جلسه آذر ماه 98 نحوه پرونده نویسی و مسایل قانونی مرتبط

[ادامه مطلب]

:: جلسه آبان ماه 98

جلسه آبان ماه 98 درمان های غیر ضروری در مشکلات تنفسی کودکان

[ادامه مطلب]

:: جلسه مهر ماه 98

جلسه مهر ماه 98 تزریق خون و فرآورده های خونی در کودکان و نوزادان با رویکرد کاهش مصر ف

[ادامه مطلب]

:: جلسه شهریور ماه 98

جلسه شهریور ماه 98 مراقبت های نوزادی در زایشگاه و بعد از ترخیص

[ادامه مطلب]