:: همایش انجمن سال 1398

همایش انجمن سال 1398 همایش سالیانه ی انجمن پزشکان کودکان ایران، چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ایتالیا.

[ادامه مطلب]

:: همایش انجمن سال 1395

همایش انجمن سال 1395 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ...

[ادامه مطلب]

:: همایش انجمن سال 1394

همایش انجمن سال 1394 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ...

[ادامه مطلب]

:: همایش انجمن سال 1393

همایش انجمن سال 1393 باسپاس فراوان به درگاه ایزد منان که به ما توفیق عنایت فرمود تا همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و پنجمین بزرگداشت استاد فقید دکتر محمد قریب را در جمع شما بزرگواران برگزار نماییم. این همایش با حضور همکاران متخصص ...

[ادامه مطلب]

:: همایش انجمن سال 1392

همایش انجمن سال 1392 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ...

[ادامه مطلب]

:: همایش انجمن سال 1391

همایش انجمن سال 1391 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و سومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ...

[ادامه مطلب]

:: همایش انجمن سال 1390

همایش انجمن سال 1390 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ...

[ادامه مطلب]