:: جلسه اسفند ماه 93

جلسه اسفند ماه 93 اعضای پانل: دکتر عباس مدنی، دكتر حسين فخرايي، دكتر ابوالفضل افجه، دكتر معصومه محكم، دكتر محمد كاظميان، دكتر نكيسا هومن، دكتر ميترا رادفر، دكتر علي ناصح ...

[ادامه مطلب]

:: جلسه بهمن ماه 93

جلسه بهمن ماه 93 یکشنبه 5 بهمن ساعت 11:30 بیمارستان مفید ، مرکزتحقیقات نوزادان - تعیین پروتکل درمانی عفونت ادراری در نوزادان

[ادامه مطلب]

:: جلسه دی ماه 93

جلسه دی ماه 93 یکشنبه 7 دی ساعت 11:30 بیمارستان مرکز طبی - تعیین پروتکل درمانی عفونت ادراری در کودکان (3)

[ادامه مطلب]

:: جلسه آذرماه 93

جلسه آذرماه 93 یکشنبه 2آذر ساعت 11:30 بیمارستان مرکز طبی - تعیین پروتکل درمانی عفونت ادراری در کودکان (2)

[ادامه مطلب]

:: جلسه آبان ماه 93

جلسه آبان ماه 93 یکشنبه 4 آبان ماه 93 ساعت 11:30 ، بیمارستان مرکز طبی - تعیین پروتکل درمانی عفونت ادراری (1)

[ادامه مطلب]

:: جلسه مهرماه 93

جلسه مهرماه 93 یکشنبه 6 مهر 93 ساعت برگزاری 11:30 ، بیمارستان مفید - نحوه ارزیابی اختلالات رشد کودکان

[ادامه مطلب]

:: جلسه خرداد ماه 93

جلسه خرداد ماه 93 این جلسه راس ساعت 11 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی بیمارستان کودکان مفید تشکیل گردید و در این رابطه سخنرانی های برگزار شد : خانم دکتر ثمین علوی در مورد کلیات لنفادنوپاتی در کودکان توضیحات لازم را ...

[ادامه مطلب]