:: جلسه اسفند ماه 94

جلسه اسفند ماه 94 اپیلپسی در کودکان

[ادامه مطلب]

:: جلسه بهمن ماه 94

جلسه بهمن ماه 94 ایکتر نوزادی

[ادامه مطلب]

:: جلسه دی ماه 94

جلسه دی ماه 94 چگونه تب کودکان را پایین بیاوریم

[ادامه مطلب]

:: جلسه آذرماه 94

جلسه آذرماه 94 در سال 1392تعداد پرونده های مربوط به قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور، 6,838 مورد بوده است. بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به جراحی زنان و زایمان است. جراحی های ارتوپدی نیز در رتبه بعدی قرار دارد. بخش جراحی عمومی نیز سومین حوزه به لحاظ ...

[ادامه مطلب]

:: جلسه آبان ماه 94

جلسه آبان ماه 94 در این جلسه با توجه به محدودیت وقت فقط به برخی عوارض قابل توجه در برخی از واکسن های مورد استفاده در برنامه کشوری ایمن سازی اشاره شد. 1-Aseptic Meningitis : یکی از عوارض واکسن MMR در سن یکسالگی ...

[ادامه مطلب]

:: جلسه مهرماه 94

جلسه مهرماه 94 دكتر فرشاد زين العابدين طهراني _ مدير كل دفتر مبارزه با بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم سازمان دامپزشكي كشور دكتر سيد علي غفوري _ متخصص (PhD) بيماريهاي پرندگان سازمان دامپزشكي كشور بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان، بعنوان مهمترين عامل تهديد کننده ...

[ادامه مطلب]

:: جلسه شهریورماه 94

جلسه شهریورماه 94 یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 11:30 بیمارستان مفید ، سالن کنفرانس - تفسیر CBC

[ادامه مطلب]

:: جلسه مردادماه 94

جلسه مردادماه 94 گروه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نوزادان نارس بیشنرین بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان را تشکیل میدهند .همانگونه که مراقبت این نوزادان پرخطر قبل از ترخیص از بیمارستان بسیار بحرانی ...

[ادامه مطلب]

:: جلسه خردادماه 94

جلسه خردادماه 94 در مواردی که عفونت ادراری از حالت سادگی آن خارج است به عنوان مثال سابقه عفونت ادراری قبلی، نوزاد پسر ختنه نشده، وجود هیدرونفروز، کیست های متعدد در پارانشیم کلیه، اتساع لگنچه، گوچک بودن اندازه کلیه، سیستم دوبل حالب ...

[ادامه مطلب]