:: پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان

پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان

[ادامه مطلب]

:: بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

[ادامه مطلب]

:: سیزدهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا

سیزدهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا سیزدهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا

[ادامه مطلب]

:: سومین کنگره دوسالانه کودکان استاد امیرحکیمی

سومین کنگره دوسالانه کودکان استاد امیرحکیمی سومین کنگره دوسالانه کودکان استاد امیرحکیمی

[ادامه مطلب]

:: کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان

کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان

[ادامه مطلب]

:: چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان چهارمین کنگره سلامت مردان

[ادامه مطلب]

:: ششمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

ششمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس ششمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

[ادامه مطلب]

:: کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با موضوع: CPR پیشرفته

کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با موضوع: CPR پیشرفته کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با موضوع: CPR پیشرفته

[ادامه مطلب]

:: سمینار ارتقاء سلامت مادر و کودک

سمینار ارتقاء سلامت مادر و کودک سمینار ارتقاء سلامت مادر و کودک

[ادامه مطلب]

:: سمپوزیوم یک روزه میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی

سمپوزیوم یک روزه میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی سمپوزیوم یک روزه میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی

[ادامه مطلب]