:: کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

[ادامه مطلب]

:: اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه

اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه:

[ادامه مطلب]

:: هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران:

[ادامه مطلب]

:: چهاردهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان

چهاردهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان چهاردهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان:

[ادامه مطلب]

:: بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران:

[ادامه مطلب]

:: همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران، چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ایتالیا

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران، چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ایتالیا همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران، چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ایتالیا:

[ادامه مطلب]

:: دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان:

[ادامه مطلب]

:: اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی:

[ادامه مطلب]

:: دومین سمینار دو روزه بیماری های تنفسی کودکان

دومین سمینار دو روزه بیماری های تنفسی کودکان دومین سمینار دو روزه بیماری های تنفسی کودکان 28-29 اردیبهشت ماه در سالن همایش های امیر کبیر بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

[ادامه مطلب]

:: دهمین کنگره انجمن خون و سرطان کودکان ایران

دهمین کنگره انجمن خون و سرطان کودکان ایران با مشارکت انجمن پزشکان نوزادان ایران و انجمن پزشکان کودکان ایران" محل برگزاری: مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران/ایران ⌚️زمان برگزاری: ۲۲ لغایت ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

[ادامه مطلب]