:: ششمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

ششمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس ششمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

[ادامه مطلب]

:: کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با موضوع: CPR پیشرفته

کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با موضوع: CPR پیشرفته کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با موضوع: CPR پیشرفته

[ادامه مطلب]

:: سمینار ارتقاء سلامت مادر و کودک

سمینار ارتقاء سلامت مادر و کودک سمینار ارتقاء سلامت مادر و کودک

[ادامه مطلب]

:: سمپوزیوم یک روزه میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی

سمپوزیوم یک روزه میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی سمپوزیوم یک روزه میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی

[ادامه مطلب]

:: پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان

پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان

[ادامه مطلب]

:: نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

[ادامه مطلب]

:: پانزدهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایران و یازدهمین بزرگداشت استاد دکتر احمد سیادتی

پانزدهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایران و یازدهمین بزرگداشت استاد دکتر احمد سیادتی پانزدهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایران و یازدهمین بزرگداشت استاد دکتر احمد سیادتی

[ادامه مطلب]

:: ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همرا با کنگره پرستاری سلامت نوزادان

ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همرا با کنگره پرستاری سلامت نوزادان ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همرا با کنگره پرستاری سلامت نوزادان

[ادامه مطلب]

:: اولین همایش علوم پایه در بیماریهای ارثی کودکان

اولین همایش علوم پایه در بیماریهای ارثی کودکان اولین همایش علوم پایه در بیماریهای ارثی کودکان

[ادامه مطلب]

:: دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

[ادامه مطلب]