دکتر منصور بهرامی (رییس انجمن)

بدون دیدگاه
آقای دکتر منصور بهرامی: متولد 1318، اخذ دکترای پزشکی 1345 از دانشگاه تهران، اخذ درجه تخصص اطفال سال 1351 از ...

دکتر غلامرضا خاتمی

بدون دیدگاه
تجربه کاری: رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران، رئیس بخش گوارش کودکان، مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران ...