جلسه آذر ماه 97

بدون دیدگاه
11 آذر 97 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل نحوه برخورد با شیرخواران و کودکان مشکوک به ابتلا به ...

جلسه آبان 97

بدون دیدگاه
6 آبان 97 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل مشکلات روانی در تغذیه ی کودکان با حضور اعضای پانل: آقای دکتر ...

جلسه مهر 97

بدون دیدگاه
8 مهر 97 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل پاراکلینیک در بیماری های کلیوی کودکان با حضور اعضای پانل ...

جلسه شهریور 97

بدون دیدگاه
4 شهریور 97 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل اپی لپتیک اسپاسم با حضور اعضای پانل: آقای دکتر محمد ...

جلسه مرداد 97

بدون دیدگاه
7مرداد 97 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل ترومبوسیتوپنی با حضور اعضای پانل: آقای دکتر محمد تقی ارزانیان ...