جلسه مهر ماه 98

بدون دیدگاه
7 مهر ماه 98 سمینار مدیریت خون بیمار   PBM: Patient Blood Management  باموضوع  تخصصی ...

جلسه شهریور ماه 98

بدون دیدگاه
3 شهریور 98 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل مراقبت های نوزادی در زایشگاه و بعد از ترخیص با حضور ...