اطلاع رسانی انتخابات الکترونیک انجمن

به اطلاع می رساند، برگزاری انتخابات انجمن پزشکان کودکان ایران همزمان با همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران، بزرگداشت دکتر محمد قریب در اردیبهشت ماه سال 98 انجام می گردد.  امیدواریم که انتخابات سال آینده را به صورت الکترونیک برگزار نماییم، لذا از اعضای انجمن در خواست میگردد که نسبت به ثبت نام خود در سامانه وزارتخانه به آدرس ima-net.ir   هر چه سریعتر اقدام فرمایند.