راهنمای نحوه ی شرکت در انتخابات انجمن پزشکان کودکان ایران

انتخابات دور دوم هیات مدیره و بازرس انجمن پزشکان کودکان ایران همزمان با اولین روز همایش بین المللی کودکان مرکز طبی در تاریخ 9 آبان ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، لذا از کلیه اعضای انجمن درخواست می گردد که جهت شرکت در این انتخابات تا 48 ساعت قبل از شروع انتخابات (تا ساعت 23:00 روز 98/08/06) طبق دستورالعمل زیر اقدام فرمایند:

1- افرادی که تا کنون در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی ثبت نام نکرده اند، جهت ثبت نام به آدرس www.ima-net.ir مراجعه نمایند (راهنمای ثبت نام به پیوست می باشد).

2- تمامی افرادی که قبلا در سامانه فوق ثبت نام نموده اند، جهت شرکت در این انتخابات باید از طریق سامانه ی ذکر شده درخواست عضویت مجدد در انجمن پزشکان کودکان ایران را بدهند (تمامی افرادی که در انتخابات دوره قبلی در این سامانه ثبت نام نموده و عضو انجمن پزشکان کودکان ایران بوده اند، لغو عضویت گردیده اند و برای انتخابات جدید باید مجددا درخواست عضویت دهند. راهنمای مربوط به درخواست عضویت نیز در "راهنمای ثبت نام" از اسلاید شماره ی 7 تا 10 می باشد).