بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران:
تاریخ برگزاری:
18 لغایت 22 خرداد 1398
محل برگزاری:
مرکز همایش های رازی

وب سایت همایش: www.irsps.org