اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه

اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه:
تاریخ برگزای: ۲۱ شهریور 1398
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد.
وب سایت همایش: www.azadmed.ir