دکتر حامد شفق (بازرس انجمن )

دکتر حامد شفق

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی

فوق تخصص گوارش اطفال

آدرس محل کار: تهران- میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- بیمارستان بوعلی


فعالیتهای اجرایی فعلی:

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1374 تا کنون

ریاست بخش اطفال بیمارستان بوعلی از سال 1384 تا کنون

عضو هییت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

بازرس انجمن گوارش وکبد کودکان ایران

بازرس انجمن کودکان ایران

کارشناس سازمان پزشکی قانونی

فعالیتهای اجرایی سابق:

عضو کمیته کشوری IMCI

عضو کمیته پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیت ممتحنه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

عضو هییت مدیره انجمن گوارش وکبد کودکان ایران

نماینده سازمان نظام پزشکی بعنوان کارشناس در هییت های حل اختلاف مالیاتی

بازرس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

فعالیتهای آموزشی:

پزشک عمومی دانشگاه تهران از سال 1361 تا 1368

تخصص کودکان دانشگاه تهران مرکز طبی کودکان از سال 1369 تا 1372

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه تهران مرکز طبی کودکان از سال 1377تا 1379

پایان نامه:

پیوند کبد در کودکان جهت دریافت درجه دکترا در سال 1368

تیروزینمی در کودکان ایرانی جهت دریافت تخصص کودکان در سال 1372

مقایسه PHمتری 6ساعته در برابر PHمتری 24 ساعته در تشخیص ریفلاکس معده- مری

مقالات:

ارائه 2 مقاله در مجلات بین الملل

ارائه 1 مقاله در مجلات داخلی

تالیف وترجمه کتاب:

شرکت در تالیف 5 جلد کتاب

شرکت در ترجمه 1 جلد کتاب

سخنرانی در کنگره ها و برنامه های مدون و باز آموزی:

ارائه نزدیک به 25مقاله وسخنرانی برای کنگره های داخلی همراه با چاپ در کتاب کنگره

ارائه نزدیک به 15 سخنرانی در برنامه های مدون وباز آموزی