:: سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

[ادامه مطلب]

:: دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

[ادامه مطلب]

:: سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

[ادامه مطلب]

:: اطلاعیه بانک مهر ایران

اطلاعیه بانک مهر ایران

[ادامه مطلب]

:: برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن

برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران در سال 97

[ادامه مطلب]

:: 7 تا 10 آذر ماه 1397- سالن اجلاس سران

7 تا 10 آذر ماه 1397- سالن اجلاس سران سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی و علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

[ادامه مطلب]

:: درخواست همکاری بیمارستان خیریه غیاثی

درخواست همکاری بیمارستان خیریه غیاثی

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن متخصصین کودکان

جلسه انجمن متخصصین کودکان سخنرانان: دکتر محمد تقی ارزانیان- دکتر ثمین علوی- دکتر بی بی شهین شمسیان- دکتر شیوا نظری

[ادامه مطلب]

:: همکاری با مجله و خبرنامه انجمن پزشکان کودکان

همکاری با مجله و خبرنامه انجمن پزشکان کودکان از کلیه متخصصین کودکان علاقمند دعوت می شود جهت همکاری با مجله و خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران با شماره تلفن های 18- 66968317 تماس حاصل نمایند.

[ادامه مطلب]

:: برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

[ادامه مطلب]