:: برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

[ادامه مطلب]

:: سیزدهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان

سیزدهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان سیزدهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان

[ادامه مطلب]

:: اطلاعیه

اطلاعیه اطلاعیه فعالیت داوطلبانه در حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی

[ادامه مطلب]

:: انجمن پزشکان کودکان ایران

 انجمن پزشکان کودکان ایران همکاران گرامی در صورت تمایل لطفا اسامی خود را به این مرکز اعلام فرمایید تا در لیست نظام پزشکی قرار گیرید.

[ادامه مطلب]

:: آگهی انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران

آگهی انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران آگهی انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران 7-4 اردیبهشت ماه 1397 سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن متخصصین کودکان

جلسه انجمن متخصصین کودکان جلسه انجمن متخصصین کودکان، یکشنبه 6 اسفند در بیمارستان کودکان مفید

[ادامه مطلب]

:: بیست و نهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

بیست و نهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بیست و نهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 11تا 14 اردیبهشت ماه 1397- دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های رازی

[ادامه مطلب]

:: هشتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان

هشتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان هشتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان 7تا 9 آذر ماه 1396- تالار امام خمینی بیمارستان امام خمینی

[ادامه مطلب]

:: عدم تجویز دارو های خارج از فهرست

عدم تجویز دارو های خارج از فهرست عدم تجویز دارو های خارج از فهرست

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن متخصصین کودکان

جلسه انجمن متخصصین کودکان جلسه انجمن متخصصین کودکان ، یکشنبه 14 آبان ، ساعت 11:30 در بیمارستان کودکان مفید با عنوان "آسم" برگزار می گردد.

[ادامه مطلب]