:: اندیشکده سلامت مولانا، نخستین همایش خود را با عنوان

اندیشکده سلامت مولانا، نخستین همایش خود را با عنوان اندیشکده سلامت مولانا، نخستین همایش خود را با عنوان " پنجره ای به سلامت فردای ایران"

[ادامه مطلب]

:: اطلاع رسانی انتخابات الکترونیک انجمن

 اطلاع رسانی انتخابات الکترونیک انجمن به اطلاع می رساند، برگزاری انتخابات انجمن پزشکان کودکان ایران همزمان با همایش

[ادامه مطلب]

:: کنفرانس "سرنوشت شکایات پزشکی" با سخنرانی دکتر کامران آقاخانی

کنفرانس کنفرانس "سرنوشت شکایات پزشکی" با سخنرانی دکتر کامران آقاخانی

[ادامه مطلب]

:: سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

[ادامه مطلب]

:: سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

[ادامه مطلب]

:: دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

[ادامه مطلب]

:: سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

[ادامه مطلب]

:: اطلاعیه بانک مهر ایران

اطلاعیه بانک مهر ایران

[ادامه مطلب]

:: برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن

برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران در سال 97

[ادامه مطلب]

:: 7 تا 10 آذر ماه 1397- سالن اجلاس سران

7 تا 10 آذر ماه 1397- سالن اجلاس سران سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی و علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

[ادامه مطلب]