:: مراسم بزرگداشت دکتر محمود رفیعی

مراسم بزرگداشت دکتر محمود رفیعی مراسم بزرگداشت مورّخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی که روز ‌ یکشنبه 19 مهرماه 1394، در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن برگزار شد

[ادامه مطلب]

:: جواب نامه آقای دکتر داهیفر از طرف آقای دکتر سیاری

جواب نامه آقای دکتر داهیفر از طرف آقای دکتر سیاری

[ادامه مطلب]