:: سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی

سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی 20 مهر ماه 96 تلفن دبیرخانه : 77688239-77688252

[ادامه مطلب]

:: دومین همایش منطقه ای غرب آسیا

دومین همایش منطقه ای غرب آسیا دومین همایش منطقه ای غرب آسیا 9-11 آذر ماه 96 برگزارکننده : انجمن علمی سرطان ایران www.wacc.international www.ica.org.ir

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر 1396

جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر 1396 جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر با عنوان : نفرولیتیازیس و سنگ های ادراری در نوزادان و کودکان

[ادامه مطلب]

:: پارکینگ محل همایش

پارکینگ محل همایش از کلیه همکاران شرکت کننده در همایش بزرگداشت دکتر قریب تقاضا داریم به علت محدودیت فضای پارکینگ از آوردن خودروی شخصی امتنا نمایند. با تشکر هیات اجرائی همایش

[ادامه مطلب]

:: اطلاعیه بیمه سازمان نظام پزشکی

اطلاعیه بیمه سازمان نظام پزشکی اطلاعیه بیمه سازمان نظام پزشکی تا تاریخ 29/12/95

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه اول اسفند

جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه اول اسفند جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه اول اسفند ساعت 11:30 در بیمارستان مفید

[ادامه مطلب]

:: برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان در پنجشنبه و جمعه های بهمن ماه 95

[ادامه مطلب]

:: جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه

جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه در بیمارستان مفید با عنوان :واکسیناسیون و سوالات شایع

[ادامه مطلب]

:: جلسه علمی انجمن یکشنبه آذر ماه 95

جلسه علمی انجمن یکشنبه آذر ماه 95 جلسه علمی انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 7 آذر ماه برگزار نمی شود.

[ادامه مطلب]

:: جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 7 شهریور سالن کنفرانس بیمارستان مفید

[ادامه مطلب]