:: عدم تجویز دارو های خارج از فهرست

عدم تجویز دارو های خارج از فهرست عدم تجویز دارو های خارج از فهرست

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن متخصصین کودکان

جلسه انجمن متخصصین کودکان جلسه انجمن متخصصین کودکان ، یکشنبه 14 آبان ، ساعت 11:30 در بیمارستان کودکان مفید با عنوان "آسم" برگزار می گردد.

[ادامه مطلب]

:: سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی

سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی 20 مهر ماه 96 تلفن دبیرخانه : 77688239-77688252

[ادامه مطلب]

:: دومین همایش منطقه ای غرب آسیا

دومین همایش منطقه ای غرب آسیا دومین همایش منطقه ای غرب آسیا 9-11 آذر ماه 96 برگزارکننده : انجمن علمی سرطان ایران www.wacc.international www.ica.org.ir

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر 1396

جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر 1396 جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر با عنوان : نفرولیتیازیس و سنگ های ادراری در نوزادان و کودکان

[ادامه مطلب]

:: پارکینگ محل همایش

پارکینگ محل همایش از کلیه همکاران شرکت کننده در همایش بزرگداشت دکتر قریب تقاضا داریم به علت محدودیت فضای پارکینگ از آوردن خودروی شخصی امتنا نمایند. با تشکر هیات اجرائی همایش

[ادامه مطلب]

:: اطلاعیه بیمه سازمان نظام پزشکی

اطلاعیه بیمه سازمان نظام پزشکی اطلاعیه بیمه سازمان نظام پزشکی تا تاریخ 29/12/95

[ادامه مطلب]

:: جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه اول اسفند

جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه اول اسفند جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه اول اسفند ساعت 11:30 در بیمارستان مفید

[ادامه مطلب]

:: برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان در پنجشنبه و جمعه های بهمن ماه 95

[ادامه مطلب]

:: جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه

جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه در بیمارستان مفید با عنوان :واکسیناسیون و سوالات شایع

[ادامه مطلب]