:: اعتراض نظام پزشکی به افزایش تعرفه های سال 95

اعتراض نظام پزشکی به افزایش تعرفه های سال 95 نامه اعتراض آمیز جناب آقای دکتر زالی نسبت به افزایش ده درصدی تعرفه های پزشکی در سال 95 به جناب آقای دکتر جهانگیری معاونت اول ریاست جمهوری

[ادامه مطلب]

:: نامه آقای دکتر زالی به آقای دکتر طیب نیا

نامه آقای دکتر زالی به آقای دکتر طیب نیا

[ادامه مطلب]

:: نامه دکتر زالی به آقای قالیباف

نامه دکتر زالی به آقای قالیباف در مورد تعرفه طرح ترافیک سال 95

[ادامه مطلب]

:: سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی کشور

سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی کشور از کلیه همکاران متخصص کودکان تقاضا می شود تا در سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی کشور ثبت نام نمایند.

[ادامه مطلب]

:: اجرای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال

اجرای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال همان گونه که استحضار دارید در راستای اجرای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال و مطابق مصوبه مجمع جهانی بهداشت، کلیه کشورهای جهان در نیمه دوم آوریل 2016 ملزم به سوئیچ واکسن خوارکی سه ظرفیتی فلج اطفال با واکسن دو ظرفیتی هستند

[ادامه مطلب]

:: مراسم بزرگداشت دکتر محمود رفیعی

مراسم بزرگداشت دکتر محمود رفیعی مراسم بزرگداشت مورّخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی که روز ‌ یکشنبه 19 مهرماه 1394، در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن برگزار شد

[ادامه مطلب]

:: جواب نامه آقای دکتر داهیفر از طرف آقای دکتر سیاری

جواب نامه آقای دکتر داهیفر از طرف آقای دکتر سیاری

[ادامه مطلب]