آگهی انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران

بدون دیدگاه

آگهی انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران

7-4 اردیبهشت ماه 1397

سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند:

کنگره سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از تاریخ 7-4 اردیبهشت ماه 97 در سالن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی کودکان واقع در خیابان دکتر قریب برگزار می شود. همزان در این ایام انتخابات هیات مدیره انجمن نیز برگزار می شود.

از همکاران محترم درخواست می شود:

1- در سامانه کمیسیون انجمن های پزشکی کشور به آدرس: ema-net.ir ثبت نام فرمائید.

2- چنانچه کاندیدای عضویت در هیات مدیره هستید تا 15 اسفند ماه 96، cv خود را به ایمیل انجمن به آدرس: Info@irpediatrics.com ارسال فرمایید.

                                                                    دکتر غلامرضا خاتمی

                                                                    رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران