اجرای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال

بدون دیدگاه

بسمـه تعـالــي

جناب آقاي دكتر غلامرضا خاتمی

ریاست محترم انجمن پزشکان کودکان ایران

موضوع: فهرست مطب های دریافت کننده واکسن

با سلام و احترام

            همان گونه که استحضار دارید در راستای اجرای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال و مطابق مصوبه مجمع جهانی بهداشت، کلیه کشورهای جهان در نیمه دوم آوریل 2016 ملزم به سوئیچ واکسن خوارکی سه ظرفیتی فلج اطفال با واکسن دو ظرفیتی هستند. تاریخ تعیین شده برای سوئیچ در ایران که به سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است، 23 آوریل 2016 (4 اردیبهشت 1395) می باشد و از این تاریخ، تجویز واکسن خوراکی سه ظرفیتی فلج اطفال اکیداً ممنوع است. قبل از تاریخ مذکور، کارشناسان معاونت های بهداشتی دانشگاه های سراسر کشور به کلیه مراکز واکسیناسیون اعم از دولتی و خصوصی شامل درمانگاه ها، مطب ها، بیمارستان ها و زایشگاه ها مراجعه کرده و ضمن جمع آوری واکسن سه ظرفیتی، نسبت به تحویل واکسن خوراکی دو ظرفیتی اقدام خواهند کرد.

با توجه به این که تعدادی از متخصصین محترم کودکان، واکسن های برنامه جاری ایمن سازی از جمله واکسن خوراکی فلج اطفال را از آن انجمن دریافت می نمایند، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور برنامه ریزی جهت اجرای صحیح سوئیچ، مشخصات (نام، آدرس و تلفن) مطب ها و درمانگاه های دریافت کننده واکسن از آن انجمن محترم را به همراه متوسط تعداد دز دریافتیواکسن ماهانه به این مرکز اعلام نمایند. هم چنین اطلاع رسانی از طریق انجمن در خصوص مراتب پیش گفت جهت همکاری پزشکان محترم متخصص کودکان موجب امتنان است. پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت جناب عالی سپاسگزاری می نماید.

                                                                                دكتر محمد مهدی گویا

                                                                     رئيس مرکز مدیریت بیماری های واگیر