موسس استاد دکتر محمد قریب در سال 1335 شمسی

همراهان ایشان: به ترتیب حروف الفباء

دکتر حسن اهری، دکتر اسفندیار بداغی، دکتر کاظم پایا، خانم دکتر پیرنیا، دکتر غلامرضا خاتمی، دکتر رضا معظمی، دکتر معین فر، دکتر نکوفر

محل تشکیل جلسات هیات مدیره:

ابتدا در یک مرکز درمانی خیریه در تقاطع خیابان فلسطین با خیابان سپه که بعداً تکامل یافت و بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر در خیابان ظفر تبدیل گردید.

2- در درمانگاه خواجه نوری حوالی منطقه پل چوبی در دو مرکز فوق جلسات علمی ماهیانه نیز با حل مشکلات تشخیصی و درمانی بیماران تشکیل می شد.

3- در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی

محل تشکیل جلسات علمی ماهیانه در مرکز طبی کودکان و بیمارستان کودکان مفید

4- ساختمان نظام پزشکی

5- از سال 1382 در محل فعلی انجمن واقع در خیابان بزرگمهر

روسای انجمن در سالهای مختلف:

1- استاد دکتر محمد قریب از سال 1335 لغایت 1353

2- آقای دکتر رضا معظمی از سال 1353 لغایت 1357

3- آقای دکتر سید احمد سیادتی از سال 1363 لغایت 1383

4- آقای دکتر عباس مومن زاده از سال 1383 لغایت 1385

5- آقای دکتر غلامرضا خاتمی از سال 1385 تاکنون

پس از افتتاح مرکز طبی کودکان انجمن پزشکان کودکان انسجام بیشتری یافت. بعد از فوت استاد اداره انجمن پزشکان کودکان به عهده مرحوم دکتر رضا معظمی قرار گرفت. بعد از بازنشستگی ایشان ریاست انجمن را مرحوم دکتر سید احمد سیادتی به عهده گرفته و در طی مدت طولانی مسئولیت ایشان انجمن از قوت و قدرت و رونق قابل توجهی برخوردار شد و پس از فوت مرحوم استاد دکتر سیادتی مدیریت انجمن را به مدت حدود دو سال آقای دکتر عباس مومن زاده عهده دار شدند و سپس مدیریت انجمن، به استاد محترم جناب آقای دکتر غلامرضا خاتمی واگذار شد که ایشان با تمام وجود و عشق و علاقه خاصی در راه اعتلاء انجمن زحمت کشیدند و فعالیتهای داخلی و بین المللی انجمن را رونق دادند.

در سال های اخیر و با زحمات آقای دکتر غلامرضا خاتمی انجمن توانسته است نقش موثری در انجمن بین المللی کودکان دنیا ایفا نماید و با انجمن های کودکان ترکیه و ایتالیا مراودات علمی و کنفرانس های مشترک داشته باشد و هرجا که لازم بوده در کنار سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی بوده است.

نحوه شکل گیری کنگره بزرگداشت استاد قریب در سال 1358 با ابتکار استاد محترم جناب آقای دکتر بداغی فراخوانی در روزنامه انتشار یافت که بنا دارند طی برگزاری کنفرانس های علمی سالیانه از خدمات استاد دکتر قریب قدرشناسی نموده و نام و خاطره ایشان را زنده نگهدارند که افراد زیر که نام آنها برحسب حروف الفبا نوشته می شود گرد هم جمع شدند و اولین کنفرانس مورد نظر در پاییز 1358 برگزار گردید.

دکتر علی ابطحی، دکتر نصرت اورانوس، دکتر غلامرضا باهر، دکتر اسفندیار بداغی، دکتر منصور بهرامی، دکتر پروانه خلاقی، دکتر غلامرضا خاتمی، دکتر سید احمد سیادتی، دکتر محمدحسین سلطان زاده، دکتر علی اکبر رحمتیان، دکتر شمسی علائی، دکتر روشن ضیایی، دکتر امیرحسین خردپیر، دکتر احمد مشعوف و از سال 1358 به بعد مرتباً و برحسب تبعیت از طرز تفکر استاد قریب عنوان کنفرانس مسایل شایع و رایج طب اطفال بود و انجمن پزشکان کودکان هم سالیانه جلسات علمی برگزار می نمود که بعد از مدتی یکی شدند و انجمن پزشکان کودکان مسئولیت هر دو کنگرهرا به عهده گرفت.

اسامی همکاران محترمی که در سالیان گذشته تاکنون متناوباً در هیات مدیره شرکت نموده اند:

الف- دکتر حسن اهری- دکتر علی ابطحی- دکتر نصرت اورانوس- دکتر فرید ایمان زاده

ب- دکتر غلامرضا باهر- دکتر منصور بهرامی- دکتر اسفندیار بداغی- دکتر محمدرضا بلورساز

پ- دکتر کاظم پایا- خانم دکتر پیرنیا

خ- دکتر غلامرضا خاتمی- دکتر کتایون خاتمی- دکتر پروانه خلاقی- دکتر محمدحسین خردپیر- دکتر خلیلی

ر- دکتر مریم رزاقی آذر- دکتر شهرزاد ریاضی- دکتر محمد علی رئیسی- دکتر علی اکبر رحمتیان

ز- دکتر فریدون زنگنه

س- دکتر علی اکبر سیاری- دکتر هادی سماعی- دکتر محمدحسین سلطان زاده- دکتر سید احمد سیادتی

ش- دکتر حامد شفق- دکتر عبدالحسین شیخ

ع- دکتر یحیی عقیقی- دکتر شمسی علامی

ف- دکتر حسین فخرایی- دکتر فلاحی

ک- دکتر حسین کریمی- دکتر اکبر کوشانفر

ل- دکتر سید مرتضی لسانی

م- دکتر محمود محمدی- دکتر عباس مدنی- دکتر عباس مومن زاده- دکتر رضا معظمی- دکتر مرتضی مشایخی- دکتر معین فر- دکتر احمد مشعوف

ن- دکتر محمد علی نیلفروشان- دکتر نکوفر

و- دکتر پروانه وثوق- دکتر ولی زاده- دکتر منیژه وکیلی

پیوندها