جلسه اسفند 95

بدون دیدگاه

اول اسفند 95 ساعت 1:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل UTI
با حضور :آقای دکتر عباس مدنی ،آقای دکتر محمد کاظمیان ،خانم دکتر زهرا پورنصیری ،خانم دکتر رکسانا آزما

عفونت سیستم ادراری در نوزادان غالباً با باکتریمی همراه است و باعث عوارض قابل توجهی در نوزاد می شود. در نوزادان فول ترم باکتری یوری (از راه آسپیراسیون سوپراپوبیک) معادل نیم تا یک درصد است.

در دو حالت شیوع بیشتری دارد، یکی نوزادان پره ماچور و دیگری نوزادانی که ختنه نشده اند.

معمولاً عفونت ادراری در سه روز اول پس از تولد ظاهر نمی شود و غالباً در هفته دوم تولد خودنمایی می نماید.

شایع ترین باکتری های عفونت ادراری Ecoli است که در حدود 80% موارد را تشکیل می دهد. باید توجه داشت که عفونت ادراری در نوزادان معمولاً با پیلونفریت همراه است.

پاتوژنز: میکروب ها از راه خون و یا از راه مجاری ادراری تحتانی خود را به کلیه ها می رسانند.

علایم عفونت ادراری در نوزادان: علایم اختصاصی نیست. در نوزادان ترم و پره ترم علایم با هم شباهت دارند و باید به خاطر سپرد. آپنه و هیپوکسی در نوزادان پره ترم بیشتر دیده می شود.

تشخیص: معمولاً با کشت ادراری که از راه سوپراپوبیک گرفته شده تشخیص معلوم می شود.

کاتتریزاسیون یورترا نیز به همان دقت سوپراپوبیک است. در نوزادان بررسی عفونت ادراری مانند بررسی Sepsis است. به عبارت دیگر کشت خون و مایع CSF ضروری است.

درمان: تنها راه درمان تجویز آنتی بیوتیک از راه رگ است. آنتی بیوتیک انتخاب شده به صورت Empyric  بعد از انجام کشت ها مجموعه آمپی سیلین و جنتامایسین است و پس از حاضر شدن جواب آنتی بیوگرام براساس آن انجام می شود.

دوره درمان بین 10 تا 14 روز به صورت تزریقی است.

Imaging- به لحاظ شیوع اختلالات ساختاری سیستم ادراری در نوزادان بررسی رادیوگرافیک ضروری است که شامل اولتراسونوگرافی است که می تواند آنومالی های سیستم ادراری را نشان دهد علاوه بر آن VCUG قادر است وجود ریفلاکس را نشان دهد.

به لحاظ احتمال بروز اسکار در پارانشیم کلیه نوزادانی که به عفونت ادراری مبتلا می شوند بررسی اسکن DMSA جزء بررسی دقیق آنان قرار می گیرد.

چند نکته مهم قابل ذکر:

1- شیوع عفونت ادراری در نوزادان پسر 5/1 تا 5 برابر دختران است. در طی 6 ماه اول عمر به تدریج شیوع عفونت ادراری در پسرها کمتر شده به نحوی که در پایان یک سالگی شیوع عفونت ادراری دختر به پسر 3 به 1 می شود.

عفونت ادراری با قارچ ها مانند کاندیدا بیشتر در نوزادان پره ماچور دیده می شود.

2- در حدود 3/1 نوزادانی که به عفونت ادراری مبتلا هستند کشت خونشان مثبت می شود.

3- در حدود 50-30 درصد نوزادانی که عفونت ادراری دارند گرفتار ناهنجاری های سیستم ادراری هستند.

در نوزادان پره ترم ناهنجاری های مهم کمتر شایع است. نوزاد ختنه شده شیوع عفونت ادراری 02/0 است در حالی که برای ختنه نشدگان 19/0 است.

نوزادان فول ترم مبتلا به عفونت ادراری ممکن است در حالت Critical ill باشند.

اما علایم شایع آنان عبارتند :

تب- کمی رشد- زردی- استفراغ- مدفوع شل- بی میلی بر شیر

معمولاً زردی این نوزادان از نوع Conjugated  است. در حدود 5/7 % نوزادان مبتلا به عفونت ادراری گرفتار هستند.

در کاتتریزاسیون مثانه اگر بیشتر از هزار کلونی رشد نماید 99% با عفونت ادراری مطابق است.

درمان Empyric:

شامل: جنتامایسین IV- Q 12 h / kg / 2mg  با آمپی سیلین Q 8 h / kg / 50mg

(ونکومایسین IV- Q 12 h / kg / 10-15 mg  برای نوزادان کمتر از 7 روز و بیشتر از 7 روز هر 8 ساعت)

پیش آگهی: احتمال اسکار کلیوی در عفونت های نوزادان 40% است.