جلسه بهمن 95

بدون دیدگاه
3 بهمن 95 ساعت :1130 پانل دل درد با حضور: آقای دکتر غلامرضا خاتمی ،آقای دکتر فرید ایمان زاده ،آقای دکتر پژمان روحانی و سرکار خانم دکتر کتایون خاتمی