جلسه خرداد ماه 93

بدون دیدگاه

یکشنبه 4 خرداد 93- ساعت برگزاری 11:30 ، بیمارستان مفید
نحوه برخورد با آدنوپاتی در کودکان

این جلسه راس ساعت 11 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی بیمارستان کودکان مفید تشکیل گردید و در این رابطه سخنرانی های برگزار شد :
خانم دکتر ثمین علوی در مورد کلیات لنفادنوپاتی در کودکان توضیحات لازم را فرمودند و سپس در ادامه آقای دکتر سید علیرضا فهیم زاد در مورد لنفادنیت و نحوه approach به آن بیاناتی را داشتند و در انتهای آقای  آقای دکتر سید حسن ابوالقاسمی در مورد  لنفادنوپاتی در بدخیمی های کودکان و معیارهای تشخیصی جهت بدخیمی و اندیکاسیون های بیوپسی سخنرانی داشتند و در خاتمه آقای دکتر ارزانیان جمع بندی مطالب را ارائه نموده و به سوال حضار پاسخ دادند.
از اساتید حاضر در جلسه می توان از خانم ها و آقایان: دکتر منصور بهرامی- دکتر محمدتقی ارزانیان- دکتر شیوا نظری- دکتر پیمان عشقی- دکتر حسن ابوالقاسمی- دکتر ثمین علوی- دکتر سید علیرضا فهیم زاد – دکتر فاطمه ادیب و جمعی دیگر از متخصصین اطفال و هم چنین دستیاران رشته اطفال و کارورزان برگزار شد .تعداد حاضرین در جلسه 35 نفر بود و جلسه راس ساعت 13 پایان پذیرفت.