جلسه دی 95

بدون دیدگاه

5 دی ماه 95 ساعت 11:30 پانل سوالات شایع در واکسیناسیون با حضور : سرکار خانم دکتر شیرین سیاح فر و سرکار خانم دکتر صدیقه طباطبائی و آقای دکتر عبدالرضا استقامتی ، آقای دکتر حسین زهرائی و آقای دکتر بهنام ثبوتی

 

ابتدا در مورد بیماری انفولانزا و اپیدمیولوژی ان ، واکسن انفولانزا و اندیکاسیونهای مصرف ان توضیح داده شد. یکی از نکات مهم استفاده از واکسن انفولانزا این است که از سن 6 ماهگی قابل استفاده بوده و تا سن 3 سالگی نصف دوز واکسن باید مورد استفاده قرار گیرد وتا سن 9 سالگی در صورتی که برای باراول  استفاده میشود باید به فاصله یک ماه بعد تکرار شود.

واکسن پنوموکوک  13 ظرفیتی پلی ساکاریدی کنژوگه  نیز در این پانل به تفضیل مورد بحث و توضیح قرار گرفت . از موارد مهمی که در مورد واکسن پنوموکوک باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا سن 5 سالگی باید برای کلیه کودکان استفاده شود و در صورت مراجعه به موقع در سن 2و4 و6 و سپس در سن 15-12 ماهگی یعنی جمعا در 4 دوز تجویز شود. در صورت عدم مراجعه بیمار در سن  مقرر میتوان با مراجعه به جدول مربوطه تعداد دوز مناسب واکسن را پیدا نمود .مثلا اگراولین مراجعه بیمار در سن 12 ماهگی است تعداد دوز دریافتی به 2 دوز کاهش میابد که با فاصله 8 هفته میتواند مورد استفاده قرار گیرد. از سن 5 سالگی به بعد استفاده از این واکسن به بیماران در ریسک و با اندیکاسیون های خاص محدود میشود. لازم به ذکر است که واکسن پنوموکوکی پلی ساکاریدی غیر کنژوگه 23 ظرفیتی نیز در ایران موجود است که در سن زیر 2 سال قابل استفاده نیست.

عوارض واکسن های مورد استفاده در برنامه ایمن سازی ملی نیز مورد مباحثه قرار گرفت. لازم به ذکر است که در سال 1394 برانامه ایمن سازی مورد باز نگری قرار گرفته و همکارا ن میتوانند فایل PDF ان را از طریق سایت وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی دریافت کنند.

سپس ضمن توضیح فعالیت های اخیر وزارت بهداشت در مورد اضافه شدن واکسن هایی به برنامه واکسیناسیون ملی کشور ایران مثل واکسن فلج اطفال تزریقی در سن 4 ماهگی ، برنامه های اتی برای خریداری واکسن هایی مثلواکسن روتاویروس و پنوموکوک پلی ساکاریدی کنژوگه و چالش های در پیش رو مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تجویز واکسن در شرایط خاص بویژه در بیماران دچار نقص ایمنی مادرزادی و اکتسابی از مباحث مهمی است که امروزه با افزایش تعداد بیمارانی که کاندید پیوند یا دریافت کننده عضو هستند باعث میشود که همکاران متخصص کودکان خود را موظف به پاسخ گویی سوالات  والدین در این موارد بدانند. این مبحث نیز در پانل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت . باید توجه داشت که حداقل تا یک ماه قبل از دریافت پیوند تجویز واکسن های زنده باید به پایان رسیده باشد .