جلسه شهریور 97

بدون دیدگاه

4 شهریور 97 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل اپی لپتیک اسپاسم با حضور اعضای پانل: آقای دکتر محمد غفرانی- آقای دکتر محمود محمدی- آقای دکتر غلامرضا زمانی- خانم دکتر پروانه کریم زاده برگزار گردید.

 عنوان: اسپاسم شیرخواران (Epileptic Spasm )

بیماری اسپاسم شیرخواران یکی از فرم های شایع تشنجی در شیرخواران می باشد که پس از دوران نوزادی تا ابتدای کودکی در کودکان قابل مشاهده است.

در این تشنج کودک معمولاٌ در ابتدا ممکن است جیغ بزند و صورت برافروخته ای داشته و حملاتی به صورت کلاستر (پشت سرهم) از flexion یا Extension اندام ها به خصوص اندام فوقانی را نشان خواهد داد. این تشنج ها بیشتر صبح ها موقع  بیداری از خواب نمایان می شود اما ممکن است در هر زمانی بروز نماید.

از آنجا که در فرم Extension type بیمار دست ها را باز می نماید معمولاٌ ممکن است والدین تحت عنوان آنکه ” کودک من می ترسد ” گزارش نمایند لذا پزشکان محترم باید توجه ویژه داشته و با مشاهده فیلم کوتاهی که از والدین خواسته می شود از حمله بیمار بگیرند به تشخیص برسند، نکته دیگر آنکه از آنجا که گاه بیمار حالت برافروخته پیدا می کند ممکن است با کولیک شیرخواران اشتباه شود. از لحاظ اتیولوژی در حدود 80% موارد بیماری زمینه ای برای این تشنج وجود دارد لذا باید این شیرخواران کاملاٌ تحت بررسی قرار گیرند. مشکلات ساختمانی مغز، بیماری های نورومتابولیک زمینه ای، سکل های عفونی به دنبال مننژیت و آنسفالیت و بیماری های ارثی- ژنتیکی از علل سیمپتوماتیک این تشنج می باشد. در بعضی موارد با وجود انجام MRI و بررسی های وسیع به تشخیص در مورد بیماران نمی رسیم. عدم تشخیص و درمان به موقع این بیماران می تواند منجر به تاخیر تکاملی و یا پسرفت تکاملی (Regression) در بیماران شود.

نوار مغز این بیماران نیز در اکثریت موارد به فرم هیپس اریتمی است که گویای به هم ریختگی شدید و امواج بلند دامنه می باشد.

متخصصین محترم کودکان باید از جهت تشخیص زودرس این تشنج توجه ویژه داشته باشند.