جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

بدون دیدگاه

جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران
یکشنبه 7 شهریور
سالن کنفرانس بیمارستان مفید
با عنوان : تشخیص و درمان کم خونی های شایع کودکان
مسئول پانل : دکتر محمد تقی ارزانیان ؛ فوق تخصص خون و سرطان کودکان