جلسه مهرماه 94

بدون دیدگاه

یکشنبه 5 مهر 1394 ساعت 11:30 بیمارستان مفید ، سالن آمفی تئاتر
آنفلوانزا و آنفلوانزای پرندگان

وضعيت انفلوانزاي فوق حاد پرندگان در ايران و جهان

دكتر فرشاد زين العابدين طهراني _ مدير كل دفتر مبارزه با بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم سازمان دامپزشكي كشور

دكتر سيد علي غفوري _ متخصص (PhD) بيماريهاي پرندگان سازمان دامپزشكي كشور

بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان، بعنوان مهمترين عامل تهديد کننده صنعت طيور و سلامت انساني کشورها، مورد توجه روزافزون دولتها و مجامع مسئول بين المللي قرار گرفته است. هرچند بدليل افزايش تجارب کشورها، سطح آمادگي در اعمال اقدامات کنترلي- پيشگيري بر عليه اين بيماري افزايش يافته است، ليکن توسعه بيماري كه از سال 2003 از جنوب شرقي آسيا آغاز گشت و بالغ بر 60 كشور جهان را درنورديد. موجب مرگ و معدوم سازي صدها ميليون قطعه طيور و ابتلا و مرگ انساني در كشورهاي مربوطه گرديد. به همين علت موجبات توجه همه كشورها و مجامع علمي مرتبط را بدنبال داشته است، پس از کاهش مقطعي گزارش موارد بيماري در سال هاي 2012 و 2013 مجدداٌ از اواخر سال 2014 اين ويروس موج جديد از بيماري را رقم زد و در سال 2015 با توسعه بيشتري نسبت به سال 2014 تداوم يافت. بگونه اي كه در سال جاري ميلادي 33 كشور جهان را آلوده نموده است. در بين كشورهاي درگير كشورهاي توسعه يافته مانند امريكا، كانادا، 8 كشور اروپائي، ژاپن، كره جنوبي و… نيز به چشم مي خورد. در اين بين كشور امريكا با تعدد موارد و گستره جغرافيائي بيشتري مواجه بوده و سازمان جهانی بهداشت دام میزان تلفات ومعدوم سازی پرندگان در همه گیری اخیر آمریکا را بالغ بر 48 میلیون برآورد نموده است. علاوه بر کشورهاي فوق، بيماري در كشورهاي روسيه، قزاقستان، ترکيه و… نيز گزارش گرديد كه اين خود نشان دهنده موج جديدي از شيوع بيماري در منطقه مي باشد . ويروس آنفلوانزا بدليل تغييرات مداوم ژنتيكي دائما در حال تغيير است، لذا تحت تیپ های جدید که در گذشته در دسته ويروس هاي با حدت کم شناخته مي شد. در شرايط جديد به صورت فوق حاد و با تلفات بسيار در واحدهاي پرورش طيور خود نمايي نموده است. در ايران نيز يك مورد بيماري از طيور بومي مازندران در خرداد ماه سال جاري گزارش گرديد كه تحت تيپ H5N1 آنفلوانزاي فوق حاد مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سازمان دامپزشکي کشور قرار گرفت و متعاقبا به سازمان بهداشت حهاني دام(OIE) اعلام گرديد. شباهت ژنتيكي ويروس جداشده در ايران با جدايه هاي مربوط به كشورهاي اروپاي شرقي در سال 2015 حاكي از نقش پرندگان وحشي مهاجر در ورود آلودگي جديد به كشور بوده است . اين سازمان طبق سنوات گذشته در مهرماه سال جاري نيز با اجراي برنامه ملي مراقبت بيماري آنفلوانزاي فوق حاد در 32 استان کشور و با هدف تعيين وجود و يا عدم وجود تحت تيپ هاي بيماريزا و غير بيماريزاي آنفلوانزاي طيور در واحدهاي صنعتي و روستايي، زيستگاههاي پرندگان وحشي و انجام 90513 مورد آزمايش سرولوژي و ملکولي، توانست علي رغم رخداد وسيع بيماري در جهان وضعيت آلودگي کشور به ويروس را مورد ارزيابي قرار دهد که اين بررسيها مؤيد عدم وجود بيماري در کشور مي باشد.