جلسه مهر ماه 98

بدون دیدگاه

7 مهر ماه 98 سمینار مدیریت خون بیمار   PBM: Patient Blood Management  باموضوع  تخصصی “تزریق خون و فرآورده های خونی در کودکان و نوزادان با رویکرد کاهش مصر ف” در سالن اجتماعات بیمارستان مفید با حضور متخصصین اطفال برگزار شد. اعضای پانل: آقای دکتر حسن ابوالقاسمی – خانم دکتر آزیتا آذر کیوان – خانم دکتر شهلا انصاری – آقای دکتر پیمان عشقی – آقای دکتر محمد فرانوش – آقای دکتر غلامرضا باهوش.

امروزه منابع تهیه خون و فرآورده های خونی (که البته در ایران بصورت 100 % داوطلبانه هست) بسیار مورد توجه هست. اول اینکه با حساسیت هایی که درمورد تهیه فرآروده های سالم وجود دارد هر روز بر انجام تست های دقیق تر و ملکولی که در زمان کوتاه تر تشخیص عفونت های منتقله از راه خون را بدهد؛ تاکید می شود. دوم؛ با افزایش سن و بالا رفتن میانگین سنی در  جوامع مختلف؛ اهدا خون و تهیه فرآورده ها ممکن است دچار مشکل شود، و سوم اینکه بهر حال تزریق خون و هر فرآورده خونی یک سری عوارضی دارد که گاهی باعث افزایش مرگ و میر و یا افزایش مدت بستری بیمار می شود. همه نکات فوق باعث شده که توجه بر کنترل و نظارت بر تزریق خون و فرآورده های خونی (مدیریت خون بیمار PBM) بیشتر شود و مطالعات برای در مان های جانبی و استفاده از فرآورده های دارویی جایگزین و ایمن بیشتر شود. سمینار یک روزه فوق با هدف آگاهی پزشکان اطفال در زمینه مدیریت خون بیمار و استفاده از درمان های جانبی برگزار شد .

این سمینار که در تاریخ 98/07/07 در سالن اجتماعات بیمارستان مفید با حضور متخصصین اطفال برگزار شد. در ابتدا سرکار خانم دکتر آذر کیوان فوق تخصص خون اطفال و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون درباره تعریف مدیریت خون بیمار و کاربرد آن در زمینه های هماتولوژی کودکان سخنرانی نمودند؛ سپس خانم دکتر شهلا انصاری  فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و درباره موارد مصرف گلبول قرمز در کودکان بالای چهار ماه و استفاده ازدرمان های جانبی با کاهش موارد مصرف نابجای تزریق صحبت کردند.

سخنران بعدی آقای دکتر محمد فرانوش فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که موارد مصرف گلبول قرمز در نوزادان و کودکان زیر چهار ماه و استفاده از درمان های جانبی با هدف کاهش موارد مصرف نابجای تزریق را تدریس نمودند، سپس آقای دکتر حسن ابوالقاسمی فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با موارد مصرف فرآورده های پلاکتی در کودکان و نوزادان و استفاده از درمان های آلترناتیو با رویکرد مدیریت خون بیمار صحبت کردند.

سخنران بعدی آقای دکتر پیمان عشقی فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد موارد مصرف فرآورده های پلاسمایی در کودکان و نوزادان و استفاده از درمان های آلترناتیو با رویکرد مدیریت خون بیمار سخنرانی نمودند و در پایان جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش فوق تخصص خون و سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مبحث استفاده از درمان های مدیکال و داروهای جانبی جدید بعنوان درمان های جایگزین تزریق فرآورده های سلولی و پلاسمایی در کودکان و نوزادان را صحبت نموده و در پایان شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح نمودند و به بحث و بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت خون بیمار پرداختند.
امید است که برگزاری سمینار های این چنینی دیدگاه پزشکان بخصوص پزشکان متخصص کودکان را در مورد مصرف بی رویه خون و فرآورده های خونی و استفاده از درمان های جایگزین عوض نماید.