دکتر فرید ایمانزاده (عضو هیات مدیره)

بدون دیدگاه

نام: فرید

نام خانوادگی: ایمان زاده

تاریخ تولد: 1/3/1337

محل تولد: اردبیل

آدرس: خ ولیعصر-خ فرشته –انتهای چناران-کامران شرقی-پلاک 5-زنگ 5

کد پستی: 1964814681

تلفن:       22614882

موبایل: 09121148156

آدرس ایمیل: drimanzade@yahoo.com

آموزش پزشکی:                         تاریخ اخذ:         1362            نام دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص:  کودکان                       تاریخ اخذ:         1368            نام دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص:گوارش و کبد            تاریخ اخذ:         1374            نام دانشگاه محل تحصیل:   دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 74/6/31

سمت و خدمات شغلی: ریس بیمارستان کودکان مفید

سمت هیئت علمی: استاد

نام فعالیت خصوصی، آدرس و تلفن محل کار: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تجریش- باغ فردوس- برج فردوس- طبقه پنجم

تاریخ شروع عضویت در انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران: 1383

 

نام کمیته های علمی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که در آنها فعالیت دارید: 

  • عضو هیات اجرایی شورای پزشکی ایلام از سال 1368تا1371
  • عضو کمیسیون عالی تایید پزشکی قانون بیماران ( کورونر) از سال 1384تاکنون
  • عضو کمیسیون عالی تائید شورای پزشکی بیماران ( از سال 1384تاکنون)
  • عضو هیئت اجرایی رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی ایران از سال 1388تاکنون

 

تاریخ و سوابق شرکت در کنگره ی انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران:

نام نویسنده (نویسنده ها) و عنوان مقالات در کنگره های انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران :

عنوان مقاله : زخم های ناشی از مواد سوزاننده در مری عنوان و برگزار کننده سمینار و همایش: همایش ملی بیماریهای گوارش کبد و تغذیه کودکان- اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: فرید ایمانزاده، امیرحسین حسینی-سال و ماه برگزاری سمینار و همایش : اسفند ماه 1393

عنوان مقاله : ANewfor ganglion cells diagnosis in hirschprung diseases: the calretinin marker role: دوازدهمین بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان، انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران ا سامی نویسندگان به ترتیب اولویت: فهیمه صفارنژاد تم شکل، فرهاد زمانی، فرید ایمانزاده،: پاییز 1396

عنوان مقاله: افزایش کراتینین فسفوکیناز (CPK) به عنوان یک یافته غیرمعمول در هم زمانی بیماری ویلسون و هپاتیت اتوایمیون -سیزدهمین همایش سالیانه بیماریهای گوارش کبد و تغذیه کودکان-اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: نقی دارا، امیرحسین حسینی، فرید ایمانزاده، علی اکبر سیاری، کتایون خاتمی، پژمان روحانی، مریم کاظمی اقدم-سال و ماه برگزاری سمینار و همایش : 8-6تیرماه 1397

عنوان مقاله :

: KARS and BRAF gene mutation analysis in metastatic colorectal cancer (mCRC)  دوازدهمین بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان، انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:  عقیق کوچکی، فهیمه صفارنژاد تم شکل، فرهاد زمانی، فرید ایمانزاده، حسین اژدرکش، مهشید پناهی، مسعود ر ضا سهرابی، محمدهادی کربلایی نیا، ناصر رخشانی سال و ماه برگزاری سمینار و همایش : پاییز 1396

عنوان مقاله

Screening of KRAS and BRAF Mutations in Iranian Human Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) by High-Resolution Melting (HRM –  یازدهمین بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان، انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران ا سامی نوی سندگان به ترتیب اولویت: فهیمه صفارنژاد تم شکل، محمدهادی کربلایی نیا، م سعود ر ضا سهرابی، میترا ع املی، نا صر رخ شانی، فرهاد زمانی، فرید ایمانزاده، حمید رضوانی، حسین اژدرکش، محمودرضا خوانساریسال و ماه برگزاری سمینار و همایش : پاییز 1395

نام مجلات یا کتاب هایی که در آنها مقاله چاپ نموده اید:

1-نویسنده بخش FTTدر کتاب درسی طبی کودکان

2-نویسنده بخش خونریزی مجازی گوارش در کتاب درسی طب کودکان

3-درد شکمی و بیماریهای پپتیک در کودکان

4-شناخت دلایل خونریزی مجازی گوارشی تحتانی در کودکان ( نشریه گوارش کودکان کانادا)