دکتر مهدی سالک اردستانی (خزانه دار)

بدون دیدگاه

 نام: مهدی

نام خانوادگی: سالک اردستانی

تاریخ تولد: 01/01/1331

محل تولد: اردستان

نام فعالیت خصوصی، آدرس و تلفن محل کار: مطب شخصی – اصفهان خیابان چهارباغ بالا اول کوی بهار آزادی مجتمع پزشکی بهار واحد 103     تلفن: 03136206105

آدرس ایمیل: salek@mwd.mui.ac.ir

سمت هیات علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمت و خدمات شغلی: هیات علمی

آموزش پزشکی: عمومی   تاریخ شروع: 01/07/1349    تاریخ پایان: تیر ماه 1356   نام دانشگاه محل تحصیل: تهران

تخصص: کودکان     تاریخ شروع: اردیبهشت 60   تاریخ پایان: تیر ماه 1363   نام دانشگاه محل تحصیل: تهران- مرکز طبی کودکان

فوق تخصص: فلوشیپ غدد کودکان     تاریخ شروع: تیرماه 1363   تاریخ پایان: بهمن ماه 1363  نام دانشگاه محل تحصیل: تهران

تاریخ شروع عضویت در انجمن پزشکان کودکان ایران: 1364

نام کمیتههای علمی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی که در آنها فعالیت دارید:

نایب رییس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران از سال 1397

 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

 کمیته ارتقاء سلامت کودکان

 عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان

 عضو کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو

 عضو شورای علمی تخصصی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی

 عضو کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی

نام مجلات یا کتابهایی که در آنها مقاله چاپ نموده اید: کتاب مسایل رایج طب کودکان و …..

پروژه های تحقیقاتی که انجام دادهاید (نام و تاریخ انجام پروژه): بررسی سطح ویتامین D در کودکان پیش دبستانی اصفهان و …..