دکتر کتایون خاتمی (عضو هیات مدیره)

بدون دیدگاه

نام: کتایون

نام خانوادگی: خاتمی

آدرس: خیابان شریعتی- بالاتر از حسینه ی ارشاد- بیمارستان کودکان مفید.

آدرس ایمیل:Kathy.khatami@gmail.com

آموزش پزشکی:  عمومی                1377      نام دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی تهران

تخصص: بیماری های کودکان          1384     نام دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی تهران

فوق تخصص:گوارش و کبد کودکان    1387     نام دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی تهران

تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1387

سمت و خدمات شغلی:

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی المپیک 1379-1377

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی ملارد 1380-1379

سرپرست منطقه بهداشت ملارد 1380-1379

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی فاز 3 اندیشه 1381-1380

سرپرست منطقه بهداشت مرکزی1381

معاون فنی رئیس مرکز بهداشت شهریار 1381

رئیس کمیته علمی مرکز بهداشت شهریار 1381

رئیس کمیته ارتقای کیفیت مرکز بهداشت شهریار 1381

عضو انجمن علمی گوارش و کبد کودکان از سال 1385 تاکنون

عضو کمیته اجرایی همایش سالیانه بیماری های گوارش و کبد کودکان از سال  1386 تاکنون

 عضو هیئت تحریریه خبرنامه انجمن علمی گوارش و کبد کودکان از 1387 تاکنون

عضو انجمن پزشکان کودکان ایران از سال 1389 تاکنون

 

 

 

عضو کمیته اجرایی همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران از سال 1389 تاکنون

عضو کمیته برگزاری اولین نشست علمی متخصصین اطفال ایران و ترکیه سال 1389

مسئول روابط بین المللی انجمن پزشکان کودکان ایران از سال 1389 تاکنون

مسئول روابط بین المللی انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران از سال 1389 تاکنون

عضو انجمن فوق تخصصی گوارش، کبد و تغذیه کودکان اروپا (ESPGHAN) از سال1391 تاکنون

عضو هیئت تحریریه خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران از سال 1389 لغایت 1391 و از سال 1393 تا کنون

عضو کمیته برگزاری دوازدهمین کنگره متخصصین اطفال کشورهای آسیایی اروپایی و دومین نشست علمی متخصصین اطفال ایران و ترکیه 1391

عضویت در هیأت مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران از سال 1391 تا کنون

عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران از سال 1392 تاکنون

دبیر اجرایی همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان از سال 1392 تاکنون

عضویت در هیأت مدیره انجمن بین المللی متخصصین اطفال(IPA)    از سال 1392 تا1397

معاون رئیس گروه فنی تغدیه انجمن بین المللی متخصصین اطفال از سال 1393تا 1395

دبیر اجرایی همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران از سال 1396 تاکنون

دبیر کمیته پرونده نویسی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌ از سال 1397 تاکنون.

سمت هیئت علمی: استادیار

تاریخ شروع عضویت در انجمن علمی گوارش و کبدکودکان ایران: 1383    

نام کمیته های علمی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که در آنها فعالیت دارید:

کمیته تخصصی پایش نسخ الکترونیکی سازمان غذا و دارو

گروه تدوین دستورالعمل و فرم های ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان.

تاریخ و سوابق شرکت در کنگره ی انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران:

از سال1386 تاکنون.

نام نویسنده (نویسنده ها) و عنوان مقالات در کنگره های انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران :

از سال 1386 تا کنون هر سال در کنگره ی انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران مقاله ارایه نموده ام.

 

 

 

نام مجلات یا کتاب هایی که در آنها مقاله چاپ نموده اید:

کتاب کنگره ی سالیانه ی انجمن پزشکان کودکان ایران

کتاب کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران

کتاب کنگره ی سالیانه ی اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان

کتاب کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی تغذیه کودکان ایران.

 

مقالات چاپ شده در مجلات:

A Prospective Randomized Clinical Trial Of Sclerotherapy Versus  Band    Ligation In The Treatment Of Esophageal Varices In Children With Extrahepatic Portal Hypertension” JPGN _ Volume 52, Suppl 2,  P: 71-72, May 2011

 

Food allergy among Iranian children with inflammatory bowel disease: A preliminary report

F Imanzadeh, P Nasri, S Sadeghi, A Sayyari, N Dara, K Abdollah, Y Nilipoor, M Mansuri, K Khatami, P Rouhani, B Olang, Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan 2015

 

Assessing the prevalence and treatment of malnutrition in hospitalized children in Mofid Children’s Hospital during 2015-2016, F Imanzadeh, B Olang, K Khatami, A Hosseini, N Dara, P Rohani, FA Gorji, …Archives of Iranian medicine 21 (7), 302-309

 

Accuracy in diagnosis of celiac disease without biopsies in clinical practice,KJ Werkstetter, IR Korponay-Szabó, A Popp, V Villanacci, M Salemme, … Gastroenterology 2017,153 (4), 924-935

 

Assessment of Serum Amino Acid Chromatography in Children with Inflammatory Bowel Diseases

F Imanzadeh, B Emadi, P Rohani, A Hosseini, K Khatami, N Dara, …

International Journal of Pediatrics 7 (1), 8853-8860

 

Practices of Introduction of Complementary Feeding and Iron Deficiency Prevention in the Middle East and North Africa, CH Lifschitz, M Miqdady, F Indrio, J Haddad, E Tawfik, A AbdelHak, N Mouane, M Salah, K Khatami, B Olang, Y Vandenplas…

Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 67 (4), 538-542

 

Knowledge, attitudes, and practices of pediatricians on infantile colic in the Middle East and North Africa region, F Indrio, M Miqdady, F Al Aql, J Haddad, B Karima, K Khatami, N Mouane, …

BMC pediatrics 17 (1), 187

 

New-Onset Bacterial Sinusitis in Pediatric Liver Transplant Recipients; Case Series and Review of Literature, N Dara, F Imanzadeh, S Tajalli, A Hosseini, SM Dehghani, A Sayyari, K Khatami …

International Journal of Pediatrics 6 (4), 7479-7488

 

 

Enumeration of regulatory T cells in esophageal tissue of patients with eosinophilic esophagitis in comparison to patients with gastroesophageal reflux disease and control group

F Mousavinasab, M Mesdaghi, D Babaie, Y Nilipour, KM Aghdam, M Khoddami, F Imanzadeh, P Rohani, N Dara, K Khatami, A Sayyari …, ALLERGY 72, 320-321

  

 

پروژه های تحقیقاتی که انجام داده اید(نام و تاریخ انجام پروژه):

– مقایسه نتایج اسکلروتراپی و Band ligation در درمان بیماران 5 تا 15 ساله مبتلا به واریس مری ناشی از هیپرتانسیون پورت خارج کبدی مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال 86-85

  

– بررسی فراوانی علل کلستاز نوزادی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مفید در بین سالهای 1390 تا 1395

 

– غربالگری بیماری سلیاک در  خانواده بیماران مبتلا به سلیاک 97

 

– در تعداد دیگری از پروژه های تحقیقاتی نیز همکاری داشته ام مانند ارزیابی شیوع سوء تغذیه و مداخله تغذیه ای در بیماران بستری در بیمارستان کودکان مفید طی سال های 95-1394