سی امین کنگره ی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

بدون دیدگاه

سی امین کنگره ی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ 6-3  اردیبهشت سال 98 برگزار خواهد شد.

این کنگره جهت پزشکان رشته های جراحی عمومی، پزشک عمومی، طب اورژانس، متخصصین اطفال، تخصص های داخلی و فوق تخصص های داخلی امتیاز دارد.