پیشکسوتان سال 90

بدون دیدگاه

در همایش سال 90 از پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت :

دکترمحمد تقی صراف شیرازی ، دکتر محمد علی نیلفروشان ، دکتر اسفندیار بداغی

مقاله برتر متعلق به خانم دکتر مهناز حقیقی با عنوان :

The impact of first few years of life under nutrition on cognition and Intelligence Quotient of primary school aged children