پیشکسوتان سال 95

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها علی اکبر ولایتی ،علیرضا مرندی، علی اکبر سیاری ، مصطفی معین ، حسین قریب ،هادی سمائی ، محمد رضا معین فر، محمد هادی ایمانیه تجلیل و قدر دانی شد.
ذر این همایش مقاله آقای دکتر رامین مظفری کرمانی با عنوان :

The risk of major birth defects in Assisted Reproductive Technology infants and Normal infants

به عنوان مقاله برتر تحقیاتی انتخاب گردید.