پیشکسوتان سال 97

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از
آقایان دکتر اصغر آقامحمدی، دکتر محمود محمدی، دکتر مصطفی شریفیان، دکتر محمدحسین داعی پاریزی،
دکتر جلیل کرباسی، دکتر خدامراد زندیان، دکتر بهروز جلیلی و سرکار خانم ها دکتر سیمین پرتوی، دکتر صبا عرشی به عنوان پیشکسوتان طب کودکان قدردانی و تقدیر شد.
در این همایش مقاله خانم دکتر میترا همتی با عنوان:
The Effect of Zinc Supplementation on Immune Response to Recombinant Hepatitis B Vaccine in Premature Infants.
به عنوان مقاله برتر تحقیقاتی انتخاب شد.مقاله برتر: دکتر میترا همتی

مطالب مرتبط