کنفرانس “سرنوشت شکایات پزشکی” با سخنرانی دکتر کامران آقاخانی

بدون دیدگاه

کنفرانس “سرنوشت شکایات پزشکی” با سخنرانی دکتر کامران آقاخانی
دوشنبه 5/9/97 در ساعت 13:20 در سالن همایش های بیمارستان پارس برگزار می گردد.