پیشکسوتان سال 98

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه ی انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن ...

پیشکسوتان سال 97

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر اصغر ...

پیشکسوتان سال 96

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها ...

پیشکسوتان سال 95

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها ...

پیشکسوتان سال 94

بدون دیدگاه
در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها ...

پیشکسوتان سال 93

بدون دیدگاه
در همایش سال 93 برنامه قدر دانی از پیشکسوتان مطابق هر سال انجام شد که از جناب آقایان دکترها عباس ...

پیشکسوتان سال 92

بدون دیدگاه
در همایش سال 92 از زحمات پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت : سرکار ...

پیشکسوتان سال 91

بدون دیدگاه
در همایش سال 91 از پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت : مرحوم سرکار ...

پیشکسوتان سال 90

بدون دیدگاه
در همایش سال 90 از پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت :دکترمحمد تقی صراف ...