سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

بدون دیدگاه

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

7 تا 10 آذر ماه 1397- ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تلفن دبیرخانه: 83532346-021

www.stemcellfestival.com