جلسه اسفند 96

بدون دیدگاه
6 اسفند 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل سرفه ی حاد و مزمن با حضور اعضای پانل: آقای دکتر سید ...

جلسه بهمن 96

بدون دیدگاه
1 بهمن 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل چگونگی برخورد با كودكان مبتلا به عفونت هاي مكرر ...

جلسه دی 96

بدون دیدگاه
3 دی 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل پرولاپس دریچه میترال با حضور اعضای پانل: آقای دکتر علی اکبر ...

جلسه آذر 96

بدون دیدگاه
5 آذر 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل بیماری هیرشپرونگ با حضور اعضای پانل: آقای دکتر احمد ...

جلسه آبان 96

بدون دیدگاه
14 آبان 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل آسم کودکان با حضور اعضای پانل: آقای دکتر مصطفی ...

جلسه مهر 96

بدون دیدگاه
2 مهر 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل تغذیه نوزادان نارس با حضوراعضای پانل: آقای دکتر محمد ...

جلسه مرداد 96

بدون دیدگاه
اول مرداد ماه 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل اختلال افسردگی عمده (MDD) در کودک و ...

جلسه تیر 96

بدون دیدگاه
11 تیر ماه 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل سنگ های کلیوی در کودکان با حضور: آقای ...